RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (zwany też sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub cash-flow z języka angielskiego) jest jednym elementem sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania regulują przepisy w poszczególnych krajach. W Polsce podlegają mu wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu.